Hayvansal Kaynaklı Ürün veya Yan ürünler: Kan unu, tırnak ve boynuz unu, kemik unu veya Jel haline getirilmiş kemik unu, balık unu, et unu, tüy saç unu saç, süt ürünleri.

Organik Tarımda Kullanılabilecek Gübre ve Toprak İyileştiricilerden Bazıları

Çiftlikte üretilen Organik Maddeler: Çiftlik gübresi, Çiftlik sıvı atıkları (Şerbet), kanatlı gübresi ve çiftlik gübresinden elde edilmiş kompost hayvan gübreleri, bitki atıkları ve yeşil gübre, saman, yaprak ve diğer bitkisel atıklar, fındık curuf kompostu, bitki yaprakları ve diğer bitkisel atık ve artıklar.

Diğer Organik Maddeler:
Diğer kaynaklardan sağlanan organik maddelerden yapılan kompostlar, kültür mantarı üretim artıkları, bıçkı tozu, talaş, ağaç artıkları ve ağaç kabukları, ağaç külü, deniz yosunları ve deniz yosunu ürünleri,kuş gübreleri, gıda ve tekstil endüstrisinden sağlanan organik yan ürünler, turba (torf, peat), gübre için bitki kaynaklı ürünler, veya yan ürünler (Örneğin; yağlı tohum küspesi vb.) organik kentsel atıklardan yapılan kompostlar.

Hayvansal Kaynaklı Ürün veya Yan ürünler:
Kan unu, tırnak ve boynuz unu, kemik unu veya Jel haline getirilmiş kemik unu, balık unu, et unu, tüy saç unu saç, süt ürünleri.

Mineraller ve Kayaçlar:
Humat (Humic Shale), ham hümik asit tuzu (Leonardite),humik asit ekstratı, alçı taşı (jips), doğl kalsiyom karbonat, yumuşak kaya fosfatı, aliminyum kalsiyum fosfat, dolomit, deniz yosunu esaslı fosil kayalar, tüf, kükürt, borat (Borate) kaya unu (Granit tozu/kumu) demir sülfat, demir karbonat, vermikulit (Vermiculite), perlit, klinoptilolit (Clinoptilolite).

Mikrobiyal Gübreler:
Rhizobium bakterisi, azoto bakterler, azospirilum, clostridium, mavi yeşil algler, mikorizalar.

Organik Tarımda Kullanılabilecek Bitki Koruma Ürünlerinden Bazıları:

Bitki ve Hayvansal Orijinli Maddeler:
Azadiracha İndica (Neem ağacı) dan ekstrakte edilmiş A.Jesus azadiraktin (İnsektisit), hidrolize proteinler (Çekici), balmumu (Fungusit), Nicotiana tabacumdan ekstrakt (İnsektisit), nane yağı, çam yağı ve kimyon yağı gibi bitkisel yağlar (İnsektisit, akarisit, fungusut ve sürgün önleyici inhibitördür), Chrysanthemum cineriaefolium dan eksrakte edilmiş pirentrinler (İnsektisit),

Biyolojik zararlı kontrolü için kullanılacak mikro organizmalar:
Bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmalar (Örneğin: Bacillus thringiensis, granulosis virus)

Organik Tarımda geleneksel olarak kullanılan maddeler:
Yağ asiti, potasyum tuzu, yumuşak sabun(İnsektisit, akarisit, bakterisit), kükürt (Fungusit, akarisit, uzaklaştırıcı)

Not:
1. Organik Tarımda kullanılabilecek ürünler; kontrol ve/ veya sertifikasyon kuruluşu tarafından denetlenmelidir.

2. Organik tarımda kullanılabilecek ürünlerin tamamı, tanımı, bileşime ait şartlar kullanım koşulları ve riskleri Organik Tarım Yönetmeliğinde belirtilmektedir.

Kaynaklar:
1. Altındişli, A., E. İlter, 1999 Eko Tarımda İlke ve Kavramlar. Ekolojik Tarım. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği. İZMİR. S: 24-29
2. Anon.2002. Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik. 11 Temmuz 2002 tarih ve 24812 sayılı resmi gazete.
3. Anon.2001. Organik Tarım El Kitabı. T.C. TARIM VE Köy İşleri Bakanlığı. ANKARA
4. Russ, N., 2001 Turkey Organic Products USDA.Foreign Agricultural Service, GAİN Report TU1029. Ankara, TURKEY

Hazırlayan:
Adem ATASAY
Ziraat Yük.Müh.
Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü P.K.: 2 Eğirdir/Isparta
Tel: 0 246 313 24 20

Derleyen:
Dost Bahçivan

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu