Organik tarımın ilkeleri nelerdir?

Organik Tarımın Temel İlkeleri

• Toprak, Bitki, Hayvan ve İnsan arasındaki döngü doğal kökenli hammaddeler kullanılarak sağlanmalı. Doğal çevreyle uyumlu bir üretim yapılmalı.
• Toprağın iyileştirilmesi ve beslenmesi sağlanmalı. Bunu yaparken de münavebe, organik gübreleme ve uygun toprak işleme yöntemleri kullanılmalıdır.
• Üretim sırasında kullandığımız tüm materyalların sağlıklı ve mümkün olduğunca hastalık ve zararlılara dayanıklı olmasına dikkat edilmeli.
• Bitki ve tür çeşitlerinin seçiminde üretim yapılacak yerin ekolojik koşulları çok iyi bilinmeli ve bu koşullarda hastalık ve zararlı yoğunluğu dikkate alınmalı.
• Bitkisel ve hayvansal üretimi mümkün olduğunca birlikte yaparak, birbirlerinin girdilerini kullanmak suretiyle karşılıklı desteklemesi sağlanmalı.

ORGANİK BİTKİSEL ÜRETİMİN GENEL KURALLARINDAN BAZILARI

• Bitkisel üretim; bir kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu ile sözleşme yapılarak onun kontrol ve denetiminde yapılır.
• Organik bitkisel ürün yetiştiriciliği yapacak müteşebbis geçiş sürecine alınır. Kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu geçiş sürecini Organik Tarım Komitesinin onayını alarak uzatabilir veya kısaltabilir.
• Geçiş süreci; tek yıllıklı bitkilerde 2 yıl. Çok yıllık bitkilerde 3 yıldır. Tek yıllık kültürlerde ekim tarihi, Çok yıllık kültürlerde hasat tarihi göz önüne alınır.
• Kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu, şüpheli durumlarda,organik Bitkisel üretim yapılacak toprağın, kullanılacak gübre ve ilacın, ekim ve dikimden önce analizinin yaptırılmasını müteşebbisten ister.

MÜTEŞEBBİSİN ORGANİK TARIMA GİRİŞİ MÜTEŞEBBİSİN MÜRACATI:

Organik tarım metoduyla üretim yapmak isteyen müteşebbis gerekli kontrol ve ve/veya sertifikasyon kuruluşuna bir dilekçe ile baş vurur.Ürünlerinin organik olarak değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını talep eder.

Kontrol İşlemi: Kontrol işlemi, Kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunca organik ürünün üretiminin başlangıcından tüketiciye ulaşıncaya kadar yapılan tüm işlemleri gerçekleştiren her türlü müteşebbisin, her aşamada denetlenmesi, her işlemin belgelendirilmesi ve yönetmenlikte zorunlu kılınan her türlü doküman ve kayıtın tutulması işlemidir.

Sertifikasyon İşlemi: Sertifikasyon işlemi müteşebbis tarafından organik üretim metotlarıyla elde edilmiş ürünün kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunca organik nitelikte olduğunun sertifikayla tescil edilmesi işlemidir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları:

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu