Organik Tarım; doğadaki dengeyi koruyan,toprak verimliliğinde devamlılığı sağlayan, hastalık ve zararlıları kontrol altına alarak; doğadaki canlıların sürekliliğini oluşturan, doğal kaynakların ve enerjinin optimum kullanımı ile optimum verimlilik alınan bir sistemdir.

Bitkisel Üretimde  Organik Tarım

Organik Tarım :
Bitkisel ve hayvansal ürünler, su ürünleri ve girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ile orman alanları veya doğadan toplanarak elde edilen ürünlerin; tüketiciye ulaşıncaya kadar olan bütün işlemlerin organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmasıdır.

Organik Tarım; doğadaki dengeyi koruyan,toprak verimliliğinde devamlılığı sağlayan, hastalık ve zararlıları kontrol altına alarak; doğadaki canlıların sürekliliğini oluşturan, doğal kaynakların ve enerjinin optimum kullanımı ile optimum verimlilik alınan bir sistemdir.

Gelişmiş dünya ülkelerinin birçoğunda olduğu gibi; son yıllarda ülkemizde de giderek daha fazla konuşulan ve uygulama sahası bulan bu tarım tekniği insana ve çevreye dost üretim sistemleri içermektedir.

Bu konuda ilk ciddi gelişme1972 yılında Almanya'da Uluslar Arası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM)' nun kurulmasıdır.

Ülkemizdeki organik tarım gelişmeleri 1992 yılında ETO (Ekolojik Tarım Organizazyonu Derneği)'nun kurulması ile başlamıştır.Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 18 Aralık 1994 tarihinde Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metodlarla Üretilmesine ilişkin ilk yönetmenliğini, 1995 yılında söz konusu yasanın yaptırım içeren maddelerine ilişkin değişiklik yönetmenliği çıkarılmıştır.Bu yönetmelik Avrupa Birliği mevzuatında bu güne kadar yapılan bir çok tadilatı, organik tarımın esasını düzenleyen yeni yönetmelikleri ve ihracattaki düzenlemeleri de kapsayacak şekilde yeniden gözden geçirilmiş ve organik ürünlere ilişkin Türk Logosunun da içinde yer aldığı yeni yönetmelik 11 eri ve ihracattaki düzenlemeleri de kapsayacak şekilde yeniden gözden geçirilmiş ve organik ürünlere ilişkin Türk logosunun da içinde yer aldığı yeni yönetmelik 11 Temmuz 2002 tarihli 24812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ülkemizde organik olarak üretilen ürünlerin büyük bir kısmı ihraç edilmekte olup ülke içi Pazar da günden güne gelişmektedir.

Kategoriler:
Etiketler:

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu