Büyükada

Bu ada, ilçe merkezidir. 420 hektar büyüklüğündedir. 2 mahallesi vardır. Eski adı Prinkipo dur. En yüksek yeri, Adaların da en yüksek yeri olan Yücetepe ( Aya Yorgi Tepesi ) dir. Çamlık ormanları, ahşap, kagir ya da ikisinin karışımı yapıları olan eski konakları , köşkleri ve sakin yaşamı ile bir güzellikler beldesidir. Ada evlerinde genelde ahşap olarak Romanya kerestesi, kagir bölümlerinde ise Sedefadası ve Büyükada taşocaklarından çıkarılan taş ve harman tuğlası kullanılmıştır. Ayrıca bahçe kapı ve parmaklıkları, dökme demirden dantel gibi işlenmiş olup, evlerin dış çevresi dönemin etkin üsluplarında, çok yoğun ve zengin süslemelidir.

Padişah II. Abdülhamit tarafından ( 1876 -1909 ) yaptırılan Hamidiye Camii, Osmanlı mimarisine örnek teşkil eder. Anadolu Kulübü nün yanısıra Büyükada Su Sporları Kulübü ve Olimpik Tesisleri ada için ayrı önem taşır. Aya Yorgi Manastırı Özellikle 23 Nisan ve 24 Eylül günlerinde bütün dinlerden onbinlerce kişinin ziyaret ettiği bir yerdir. Ünlü yazar Reşat Nuri Güntekin in kaldığı ev de Büyükada da dır. Doğal değerlerinin yanı sıra dünyanın en eski ve en büyük ahşap mono blok yapılarından biri olan Rum Yetimhanesi ( Prinkipo Palas ) ve çok sayıda özgün tarihi eser ve dini mimari yapılar adanın görülmesi gereken güzellikleridir.

Heybeliada

Bu ada da keza çam ormanları ile kaplı olup 240 hektar genişliğindedir. Tarihi ve eski eserler bakımından yine birçok örneğe sahiptir. Doğal bitki örtüsü bakımından en zengin olan adadır. Heybeliada nın bilinen en eski adı Halky ( bakır ) dir. Bu ad, Çamlimanı nda uzun yıllar işletilen bakır madeninden gelmektedir.

Heybeliada nın kuşbakışı görünümü, bir serçenin profilini andırır. En yüksek yeri 136 m yükseklikte Değirmen Tepesi dir. Çam Limanı, yalnız Heybeliada nın değil, tüm adaların en geniş koyudur. En güzel mehtabın izlendiği ada Heybeliada dır. Ünlü " Biz Heybelide Her Gece Mehtaba Çıkardık " şarkısı Heybeliada nın bu özelliğinden esinlenerek yazılmıştır. İklimi sağlığa uygundur. Heybeliada nın bu özelliğinin anlaşılması 16. yüzyıla kadar uzanır. III.Mehmet döneminin ( 1595-1603 ), İngiliz sefiri olan E.Borton, tüberküloza yakalandığında tedavi için Heybeliada ya gelmiştir.

Heybeliada da yerleşim, İskele çevresi ile Değirmen, Ümit ve Köy Tepeleri nin aralarını dolduran vadilerinin yamaçlarında yayılmıştır. Heybeliada nın en önemli simgesi, tarihi 1773 e kadar giden Deniz Lisesi ( Eski Deniz Harp Okulu ) dir. Diğer önemli simgesi olan Sanatoryum, ( 1924 ) güneyde Çam Limanı girişindeki burundadır. Çam Limanı, 1987 de turistik merkez ilan edilmiştir. Heybeliada'nın dünyaca tanınmasında, eski Ruhban Okulu önem taşır. Bu bina, Adalardaki önemli tarihi yapılardan ve Heybeliada nın yine önemli simgelerinden birisidir. Yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında, Terki Dünya ve Ruhban Okulu ( Özel Rum Lisesi ) gelmektedir. Özel Rum Lisesi nin yaklaşık 130.000 adet kitap kapasiteli kütüphanesi en ilgi çeken bölümü oluşturmaktadır.

Adanın tek camisi olan Heybeliada Camisi 1935 ' 36 da yapılmıştır. Günümüze ulaşmayan Bahriye Mektebi Camisi ( 1828 ) ise, Adalar da yapılan ilk camidir. Heybeliada, yüzyılımızdaki önemini, biraz da Türk Edebiyatı'nın ünlülerinden Ahmet Rasim ve Hüseyin Rahmi Gürpınar a borçludur. Adada yaşamış olan her iki yazarın da mezarları buradadır. Heybeliada Su Sporları Kulübü nün olimpik tesisleri ve Ada nın mesire yeri ilgi çekicidir.

Burgazada

Adalar grubunun üçüncü büyük adasıdır. Adanın tarihinde Patrik Metodios un burada geçirdiği zindan yaşamı büyük önem taşır. Diğer ünlüler, Büyük İskender in ( MÖ. 356-323 ) ünlü generali Antigonos ve oğlu Demetrios Poliortece, İmparator Vasil, İmparator Papa III. Mihal dir. Adanın bilinen eski adı Antigoni dir. Burgazada tek tepeli ve dairesel görünümlüdür. En yüksek noktası olan İsa ( Hristos ) tepesi 170 m. dir. Adanın önemli bölümü çamlık, fundalık ve kayalıktır. 120 hektar büyüklüğündedir. Eğimli yamaçları çam korularıyla kaplıdır. İskelesi doğu kıyısındadır. Kıyılarında küçük ve güzel plajlar vardır.Doğu ve kısmen kuzey doğu yamaçları iskan edilmiştir.

Sivil mimarlık örneği ahşap bina ve köşkler bakımından görmeye değer sayıda yapıya sahiptir. Tarihi yapıların çoğunluğu dini yapılardır. Hristos Manastırı, Aya Yani Kilisesi, Avusturya Saint Georges Hastahanesi ( Okul ve kilisesi ), Ayios Yeoris Manastırı tarihi yapıların en önemlileridir. Adadaki tek ayazma, Patrik Metodios un çile çektiği lahdin yerinde yapılan Aya Yani ( Ayios İoannis ) Ayazması dır. Adanın tek camisi olan Burgazada Camisi, İstanbul'un Fethi nin 500. Yıl dönümünde, 1953 'te yapılmış ve ibadete açılmıştır. Burgazada, çağımızdaki ününü yazar Sait Faik Abasıyanık a borçludur. Uzun yıllar adada yaşayan Sait Faik in oturduğu ev, müze olarak düzenlenmiş; müzeye giden yola adı verilmiştir. Adada rağbet gören gezinti yerleri kıyı boyuca uzanan Gezinti Caddesi, İsa Tepesi, Kalpazankaya, Çamlık ve Çiçek Bahçeleri dir.Su Sporları Kulübünün tesisleri önem taşır.

Kınalıada

110 hektar büyüklüğündedir. Temiz havalı, ağaçlık ve mesire yeridir. Bilinen eski adı Porty dir. Porty, ilk yani İstanbul a en yakın anlamına gelmektedir. Yükselti, kuzeyden güneye giderek azalır. En yüksek yeri Çınar Tepesi 115 m.dir. Adanın batısındaki taşocağı, eski tarihlerden beri işletildiğinden buralarda dik yarlar oluşmuştur. Diğer adalara kıyasla çıplak bir ada sayılır, yeşillik azdır. Son yıllarda ağaçlandırma çalışması yapılmaktadır. Doğusu ile, kısmen de kuzey kesimleri iskan edilmiştir. Malazgirt Savaşında, ( 1071 ) Selçuklu Sultanı Alparslan a tutsak düşen Bizans İmparatoru Romanos Diogenes, İstanbul a dönünce tahttan indirilerek, adadaki Yukarı Manastır a kapatılmış ve ömrünün sonuna kadar burada kalmıştır. Adanın kent dokusu, diğer adalardan farklıdır. Ada apartmanlaşmıştır. Tarihi kalıntılar,: Hristos Manastırı, Aşağı Manastır, Ermeni Kilisesi, sarnıçlar ve eski taş ocaklarıdır. Kınalıada nın modern üslupta yapılmış camisi ünlüdür. Fazıl Ahmet Aykaç, Kınalıada nın simgesi olmuş edebiyatçımızdır. Kınalıada, , diğer adalar içinde geceleri en parlak olanıdır. Su Sporları Kulübü nün Olimpik Havuzlu tesisleri ayrı önem taşır.

Sedef Adası

Büyükada nın güney doğusuna düşer. 32.9 hektar olup; 120 civarında yazlık konut bulunan mesire yeridir. En yüksek yeri 55 m dir. Halka açık güzel bir plajı vardır. Eski adı Terevintos tur.

Kaşık Adası

Burgazada ile Heybeliada arasında küçük bir ada olup, 5.2 hektar yüzölçüme sahiptir. En eski adı Pita dır. En yüksek yeri 18 m dir. Halen özel mülk durumundadır.

Tavşan Adası

Büyükada nın güney batısına düşer. Yüzölçümü 5 hektardır. En yüksek yeri 40 m dir. Eski adı Miandros dur. Kayalıklardan ibaret olup, meskun değildir. Hazineye aittir.

Yassıada

Hazineye ait, Milli Savunma Bakanlığı na tahsisli ve askeri tesislerin bulunduğu bir ada olup, 1960 sonrası iktidardan uzaklaştırılan DP yöneticilerinin yargılandığı yer olarak ün yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine tahsis edilmiş ise de Fakültenin 1995 te terk etmesi ile boş kalmıştır. 18.3 hektar yüzölçüme sahip olup,halen ıssız bir adadır. En yüksek yeri 46 m.dir.Eski adı Plati dir.

Sivriada

Kayalıklardan ibaret olup taşocağı işletilmiştir. Meskun değildir, yani yerleşim yoktur. En yüksek yeri 90 m dir. Eski adı Oxis dir. Yüzölçümü 18.3 hektar kadar olup, hazineye aittir.

Doğal zenginliğinin yanında Adalar, Kültür zenginliğine de sahiptir. Bunların bir sonucu olarak, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu'nun 30.03.1984 gün ve 234 sayılı kararı ile Adalar " Birinci derece Doğal, Kentsel, Arkeolojik ve Tarihi Sit " alanı olarak ilan edilmiştir.

Kategoriler:
Etiketler:

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu