İnsan farklı nedenlerden ötürü sorunlarla karşılaşır. Tek çatı altında cinsel birlikteliği yaşayamamanıza genel anlamda yanlış da olsa vajinismus diyorsak, aslında çoğu kere korkular ve kaygılardan meydana gelip, bacaklarınızın kasılması, ellerinizle eşinizi itmenizle seyreden istemeden yaptığınız otomatik şuuraltı hareketler tek başına olabileceği gibi vajen kaslarının kasılması ile de birlikte olabilir. Dört farklı model ile şuuraltınız ve bedeniniz etkilenir;
1- Davranışsal Model Geçmişde yaşanmış bir taciz yada kötü bir cinsel deneyim vardır. Yada cinselliği yaşayan bir çifti küçük yaşda görmüş ve kadının yaşadığı olayı acı ve ızdırap verici olarak değerlendirip , farkında olmadan davranışı özümsemişsinizdir. Bir başka neden de aile içi yasak ilişkidir. ( Ensest ) 2- Bilişsel Model Geçmişde ailenizin ve yaşadığınız çevrenizin cinsellikle ilgili üzerinizde kurduğu yasaklar yada arkadaşlarınızın Fredyinin kabusları gibi anlattığı ilk gece deneyimleri. Kötü bir deneyim yaşamadığınız halde sizin şuuraltınızda adeta cinsellikle ilgili negatif şemalar oluşturur ve yaşayacak olduğunuz cinsel birlikteliklerde bu şemalar aktif hale gelip kasılmalarınızı siz istemeden bilinçdışı bir refleks arkı olarak ortaya çıkarır... Artık bedeniniz sizin kontrolünüzde değildir... Yanlış programlanmış otomatik bir pilot sizi yönetmektedir... 3- Dinamik Model Freudiyen bir yaklaşımdır. Ruhsal gelişim evrelerindeki sorunlardan kaynaklanır. 4- Varoluşsal Model Geçmiş de ne bir taciziniz nede yetişme tarzı olarak negatif şemanız vardır... Dinamik yapı olarak da bir sorununuz olmayabilir. Ama yine de cinsel birlikteliği yaşayamıyorsanız, varoluşsal model devreye girer. Bu çiftleri incelediğimizde erkek kadına yeteri kadar ilgi göstermemektedir. Bir, iki, üç derken kadın kendini eşine ifade edebilecek bilinçdışı otomatik bir hareket başlatır. Cinsel yaşam sırasında bacaklar kasılır, eliyle eşini iter, yatakdan kaçar hatta ağlar... Farkında olmadan kendi varlığını eşine hissettirmektedir.
Bu 4 ana nedenden, doğrudan sorununuz birine bağlı olabileceği gibi hepsinin yada bir kaçının iştiraki ile de olabilir. İşte hipnoz altında bildiğiniz yada bilmediğiniz sorununuzun temellerine inip hangi modele yada modellere uyduğu saptanıp ona göre bir yaklaşım sunmaktayız. Sorun özellikle varoluşçu modele bağlı ise kadının varlığını eşine hissettirebilecek yeni yaklaşımlar öğretiriz ve erkeğe de kadına ilgi ve destek vermesi için eğitim veririz. Örneğin; vajinismusun kaynağında varoluşsal bir model var ve biz bunu göz ardı edip davranışsal yada bilişsel yöntemlerle çözmeye kalkar ve çözersek belki ilişki yaşanabilir. Ancak madalyonun diğer yüzü devreye girer ve kadının farkında olmadan bilinçdışı bir istekle refleks olarak yaptığı kendini var etme davranışını elinden almış oluruz. Çocuğun pamuk şekeri nasıl elinden alınırsa sıkıntı duyar. Aynı mekanizma iyileştirdiğinizi düşündüğünüz kadında işlemeye başlar ve takip eden zaman diliminde kadının nedenini tam olarak bilemediği kaygı, bunaltı ve sıkıntı ( anksiyete ) oluşturur. Takip eden dönemde ise yaşadığı ilişkiden haz alamamaya, orgazma ulaşamamasına kadar uzanır.
Daha rahat analiz imkanı sağlayarak model veya modellerin çabuk tespiti, telkin alabilirliğin artması, tespit edilen nedene hızlı zihinsel müdahale sunması gibi kolaylıkları ile Hipnoterapi diğer terapi türlerine göre vajinismusda ciddi başarı sağlar.
Ayrıca; Vajen kaslarının kasılması ve ilişkiye izin vermemesi olarak değerlendirilen bu durum %1 olarak görüldüğü ifade edilmesine rağmen korkular ve bilinçaltına itilmiş olayların ilişkiyi engellemesi ile %40 lara kadar çıkabilmektedir. Tabi bu yüksek oranları gerçek bir vajinismus olarak yorumlamak yanlış olur. Çünkü korku ve bilinçaltına itilmiş olayların bacakların kasılmasına, ağrı ve acı duyacağına dair korkuların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ülkemizde sanılandan daha çok kadının başlıca sorunudur.
1- % 5 gibi gerçek vajinismuslar, vajen kaslarının kasılması 2- Ağrı ve acı duyacağına dair korku ve inanışlar 3- Ağrı eşiğinin düşük olması 4- Geçmişde yaşanmış cinsel bir travma 5- Şuuraltına itilmiş bilinmeyen bir düşüncenin yada davranışın psikosomatik etkisi 6- Kadının meta olarak görülmesi ve cinsel obje olarak algılanmasına karşılık gelişen vajinismus 7- Uygun olmayan bir birliktelikte erkekden sakınma ve buna bağlı gelişen vajinismus 8- İlk gecede veya kadının evlilik öncesinde yaşadığı ağrılı yada tacizkar yaklaşımlara bağlı olanlar 9- Cinselliğin ve birlikteliğin pis, iğrenç yada çirkin olduğuna dair inanışlar, 10- Bayanın arkadaşlarından duymuş olduğu abartılı ilk gece hikayeleri, 11- Çocukluk yıllarında makattan fitil kullanılması, 12- Geçmişde genital bölgeye gelen bir darbe yada travma 13- Cinsellikle ilgili katı yasaklar ve tabular içinde yetişme, 14- Yanlış inançlar, 15- Farkında olmadan yerleşen cinsellik bakılamayacak kadar çok çocuk inancı da vajinismusa yol açabilir.
Örnekleri çoğaltmak mümkün, bu örneklere değerlendirdiğimizde aslında hastalık yoktur hasta vardır deyimini anımsamadan geçemeyiz. Öncelikle danışanın hikayesi dinlenir. Şuur düzeyinde bize verdikleri değerlendirilir. İlişki deneyimlerinde neyle karşılaştığı anlaşılmaya çalışılır. Danışan Hipnoz hakkında bilgilendirilir. Onamı alınır ve induksiyondan oluşan bir ön seans düzenlenir. Burada amaç danışanın trans derinliğinin ölçülmesi, telkinlere verdiği cevabın araştırılmasıdır. Ön seansdan başarı ile geçen birey birer haftalık aralarla 4 seanslık bir terapiye alınır.
Seans aralarında ilişkiye girme denemelerinde bulunmaları önerilir. Karşılaştığı sorunlar bir sonraki seansda tekrar değerlendirilir ve o sorunlara dönük telkinlere ağırlık verilir.
Vajinismus Tedavisinde Hipnoterapiyi (direk, indirek telkinler, semptom baskılama, semptom yer değiştirme imgeleme, hipnodrama, hipnoanaliz ve Ericksonian yöntemler ve transpersonal yaklaşımı ) bireye özgü olarak bütüncül psikoterapi ( davranışsal - bilişsel -dinamik - varoluşçu ) ile uygulamaktayız.
Eğer gerçek bir vajinismus ise - kasların kasılmasına bağlı- gevşeme teknikleri ve semptom yer değiştirme tekniği kullanılarak kas kasılması kaldırılır.
Korku ve acı duyma yada geçmişde yatan bir başka olay varsa hipnoanaliz yani yaş regresyonu ile o olaya odaklanılır ve yaşanan sıkıntılı an etkisiz hale getirilir.
Fertil yaşda olan her kadında vajinismus görülebilmektedir. İlk deneyim sırasında yaşanabileceği gibi sonradan yaşanan bir travma yada eş ile meydana gelen ciddi tartışma ve kavgalardan sonrada az bir olasılıkla ortaya çıkabilmektedir.
Danışanlarımızla empatik bir diyalog içine girerek sorunlarını adeta kendi sorunumuz gibi değerlendirerek bir yaklaşım sunarız. Zira sorun eşler tarafından bir tabu ve açıklanmayacak sır olarak kaldığından aynı sıkıntıyı hekim karşısında da gösterirler. İlk seansdan sonra sağlanan diyalog ile tam bir uyum sağlanır. Hipnoz seansında bayanın eşi kurmuş olduğumuz kapalı devre kamera sistemi ile eşini de rahatlıkla izleyebilmektedir. Bu da ayrı bir güven unsuru oluşturmaktadır.

Önceki
Önceki Konu:
G Noktası Nedir
Sonraki
Sonraki Konu:
Cinsel Doyum

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu