Hıçkırık, diafragmanın istem dışı olarak birden kasılması ve glotisin o an kapanması sonucu oluşan son derece kısa süreli bir olaydır. Normalde glotisin açılması diyafragmanın kapanması ile aynı zamanda meydana gelir ve hava serbestçe girer. Nadiren meydana gelen hıçkırğın klinik bir önemi yoktur. Uzun sürecek olursa Valsalva manevrası ile veya bir kese kâğıdının içinden solumakla geçer. Erkeklerde daha sık görülür.

Nedenleri

1- Gastro -intestinal nedenler: Mide dilatasyon, Mide irritasyonu, İntestinal dilatasyon, Gastro, Özofagus hastalıkları.

2- Akut peritonit.

3- Sufrenik irritasyon: Abse, hiatus hernisi.

4- Akut pankreatit.

5- Toraks hastalıkları: Diafragmatik plörezi, mediasten tümörleri ve adenomegalisi, pnömoni, aort yayı anevrizması.

6- Nörolojik nedenler: Serebral tümör, menenjit, ensefalit, serebral kanama, medulla tümörleri, Cocsackie grubu bir virüsten ileri gelen epidemik hıçkırık. Bu sonuncusunda okülomotor parezi de bulunur.

7- Toksik nedenler: Üremi, diyabetik ketoasidoz, gut, alkol, tütün, striknin.

8- Karaciğer tümörleri, abse, diafragma altında hidatik kist, gom.

9- Dalak infarktüsü.

10- Tabes.

11- Gebelik, uterus kanseri.

12- Mesane irritasyonu.

13- Kalp hastalıkları: Akut miyokard infarktüsü, perikarditler.

14- Psikonöroza bağlı hıçkırık: Hasta sıklıkla genç bir kadındır. Günlerce sürebilir. Uykuda hıçkırık dudur. Hastayla konuşma sırasında hastanın dikkati başka bir yöne çekilebilirse hıçkırığın durduğu görülür.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu