<b>Gebe</b> bir kadının 8. <b>gebelik </b>ayına kadar ayda bir kez, bu ay içinde 15 gün ara ile iki kez ve son ay içinde 7-10 gün ara ile 3-4 kez<b> kontrolü </b>gereklidir. Acaba bu kadar sık kontrol gerekli midir? Şunu bilmek gerekir ki; <b>gebeliklerin</b> pekçoğu herhangi bir sorun yaşanmadan, problemsiz devam eder. <b>Gebelik </b>takibindeki amaç, olası sorunları önceden saptayıp gereken tedbirleri almaktır. Unutmayın ki; anne ve bebeğe ait ciddi sorunlar, çoğunlukla, daha önceden takibi yapılmayan <b>gebeliklerde </b>yaşanmaktadır. O nedenle, "İlk gebeliğimde takibe gittim ve hiçbir faydasını görmedim", "Eskiden<b> gebelik</b> takibi diye birşey yokmuş ve her kadın sorunsuz bir şekilde doğuruyormuş" veya "Benim bir arkadaşım, hiç doktora gitmediği halde gayet sağlıklı doğum yaptı. O halde ben neden kontrole gideyim ki?" gibi düşüncelerin yanlış olduğunu ve sizi çok ciddi tablolarla karşı karşıya getirebileceğini aklınızdan çıkarmayın.

Kan Grubu Testi: Hem <b>kan uyuşmazlıklarının</b> tayininde, hem de olası<b> kan</b> gereksinimlerinde anne adayının<b> kan grubu</b> bilinmelidir. Kan uyuşmazlığı, anne adayının<b> kan</b> grubunun Rh negatif, baba adayının kan grubunun Rh pozitif olduğu durumda söz konusudur. Eğer baba adayının <b>kan grubu</b> da Rh negatif ise, kan uyuşmazlığı yoktur.<b> Kan uyuşmazlığı </b>varsa ve doğan bebeğin kan grubu Rh pozitif ise anneye koruyucu aşı yapılması gerekmektedir.

İndirekt Coombs Testi: Sadece <b>kan uyuşmazlığı</b> olan gebelerden istenen bir testtir, her <b>gebeye</b> yapılması gerekmez.

Kan Sayımı Testi: <b>Kansızlığın</b> tesbiti, enfeksiyonların araştırılması ve pıhtılaşmayla ilgili araştırmalar için gerekir. Genelde 2-3 defa bakılır.

Açlık Kan Şekeri: <b>Şeker hastalığı</b> olup olmadığını araştırmak için, bir defa bakılır.

Hepatit B (Sarılık) Taşıyıcılığı Testi: Toplumda %5-10 oranında <b>sarılık taşıyıcılığı</b> vardır. Böyle bir durumun mevcudiyetinde,<b> bebeğe</b> doğduktan sonra aşı ve serum uygulanmak zorundadır. Aksi halde <b>bebekde </b>kronik karaciğer hastalığı gelişebilir. Çok önemli bir<b> test</b> olup, bir defa bakılır.

Mikrobik Testler: <b>Gebeliği </b>etkileyebilecek bazı özel enfeksiyonların araştırılmasında kullanılır. Toxoplazma, kızamıkçık, CMV enfeksiyonu, <b>Frengi ve AIDS </b>gibi. Ancak bunlar nispeten pahalı <b>testler </b>olduğu için kullanımları sınırlıdır ve mutlaka bakılmaları gerekmez. Maddi imkanlar elveriyorsa bakılmalıdır. Bu mümkün olamıyorsa genel tedbir olarak, gebelik boyunca çiğ et (pastırma, sucuk, çiğ köfte gibi) yemeyin, kedilerden ve döküntülü hastalık geçiren çocuklardan uzak durun ve şüpheli durumları mutlaka bildirin.

İdrar Tahlili: <b>İdrar yollarında enfeksiyon</b>, taş, kanama araştırması ve vücut metabolizması hakkında bilgi edinmek amacıyla yapılır. <b>Gebelikte</b> en sık (4-5 kez) istenen tetkik olmakla birlikte, maaliyeti de çok düşüktür.

Tarama Testleri (Zeka Testleri): Fetusun <b>kromozom bozukluğu </b>riskini araştıran testlerdir.Özellikle de <b>Down sendromu</b> ya da Mongolizm denen <b>kromozom bozukluğu </b>araştırılmaktadır.Bu sendromu taşıyan bebeklerde zeka geriliği olduğu için, <b>"zeka testi" </b>adı buradan gelmektedir.Düşünüldüğünün aksine,bebeğin <b>zeka düzeyini </b>belirleyen testler değildir.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu